Kursutlåtande

Under året 2014, då vi körde Bolum Ledarskapsutbildning senast, fick kursdeltagarna göra utvärderingar efter varje kurstillfälle. Varsågoda och ta del av deras utlåtande.

(Bolum Ledarskapsutbildning 2014 med sista träffen den 26-28 december -14.)

Den sista utvärderingen ligger först då den ger en sammanfattande bild av utbildningen.

Utbildningens totala intryck efter tillfälle 4:

 • Jag valde utbildningen för att Håkan Andersson var med i konceptet.
 • Närheten till utbildningen var en stor faktor
 • Kontinuiteten, 4 ggr på ett år, var tilltalande.
 • Det bästa med utbildningen har varit att jag fått lära känna mig själv.
 • Vi har fått konkreta verktyg som faktiskt går att använda i sin dagliga gärning som chef.
 • Det har känts som vi fått möjlighet ”att jobba färdigt” på utbildningen. Inte bara stressa över ämnesområden. Samtidigt har det varit väldigt intensiva dagar.
 • Tre dagar per tillfälle har varit perfekt…..två hade varit för lite.
 • Internatet var väldigt givande för grupprocessen. Det insåg jag inte innan kursstart
 • Det har inte varit någon ”gammal skåpmat”
 • Den bästa kursen jag gått!!
 • Jag har kommit på mig själv att jag under året hänvisat mycket till denna utbildning ”På utbildningen har vi pratat om…”
 • Oavsett om vi kommer från små, medelstora eller stora organisationer så känns det som vi brottas med liknande ledarskapsproblematik.
 • Jag hade letat efter en kurs som ”hade på fötterna” som hade substans och det hittade jag i Bolum Ledarskap.
 • Denna kunskap är inget jag stoppar i skrivbordslådan hemma utan något jag kan använda STÄNDIGT!
 • Det har varit så lyxigt att få ägna mig åt mig själv och min egna utveckling.
 • Jag vill fortsätta träffas som ett led i min ledarutveckling. Vi kan tex jobba med Case angående ledarskapssituationer  ifrån vår vardag.
 • Kursen har uppfyllt mina förväntningar med råge.
 • Jag blev hit tvingad av min fru för hon tyckte jag skulle utveckla mig som ledare……och det har jag gjort:)
 • Kursledarnas olikheter har gjort att vi fått olika sätt presenterade för oss men det har ändå gått ut på samma sak och gett samma budskap: -Att förstå mig själv och andra människor.
 • Vi vill fortsätta träffas på något vis.
 • Jag är så tacksam för att jag fått gå denna utbildning.
 • Jag är skitnöjd med utbildningen.
 • Vi ska sprida detta i våra nätverk och ge våra referenser.
 • Denna utbildning har utvecklat mig och det märks redan på arbetsplatsen att medarbetarna är gladare.
 • Vi ses 26 mars!

Utvärdering Bolum Ledarskapsutbildning 2014, tillfälle 1

Att leda sig själv….

”För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv”
Att få förståelse för sig själv är en förutsättning för att förstå andra. Bolum Ledarskap inleder med att deltagarna fokusera på sig själva. Konceptet SDI, Strenght Deployment Inventory används som verktyg vilket syftar till att ta reda på vad det är som motiverar oss, hur vi beter oss och hur vi uppfattas av andra. Vad bygger jag min värdegrund på, vad har jag i min ryggsäck, hur ser MIN sanning ut?

VAD HÄNDE?

 • Bra grupp, lagom stor – bör nog inte vara större
 • Föreläsningar som blandades med övningar. Diskussioner och delande av erfarenheter
 • Mötet med gruppen, inkl ledarna -  känns mycket bra, presentation av kursen, ”navet”,mina styrkor samt dess överdrifter,  ”att leda mej själv”
 • Vi blev en liten grupp som utbytte erfarenheter och diskuterade saker på ett öppet, och för mig, ett ärligt sätt.
 • Att kunna se sig själv. Reflektera över sig själv och att leda sig själv.
 • Jag fick mer insikt i mej själv och massor av nya vänner. Lärt mej att vi människor är ändå mer komplicerade än jag trodde.
 • Gruppen blev ”ett” ganska fort. Ansvar för varann. ”Flow”
 • Mycket bra prat och diskussioner

VAD JAG KÄNDE?

 • Att alla lyssnade och delgav egna tankar och idéer. Positiv grupp där jag kände mig hemma och avspänd.
 • ”Blev bättre än jag trodde”, ”Go känsla”, Inspiration, Trygghet
 • Att man faktiskt kan lära sig något nytt fastän man känner sig obildbar.
 • Aha-upplevelser. Förståelse
 • Aha-upplevelser. Att man kunde känna igen sig i situationer och känslor. Mina känslor åker mycket upp och ner – från lugn till stress. ”Prestatonsångest” – vill ju vara en bra chef och kan till viss del känna oerhörd press att efter denna utbildning ska jag vara det…..
 • Trygghet och förtroende. Helt rätt! ”Navet” stämmer bra med hur jag och andra uppfattar mig. Bekräftelse på mina erfarenheter men jag ska läsa på mer för att lära mig mer. Det klarnarJ
 • Positivt.Öppenhet inom gruppen. Mycket intryck och info på kort tid.
 • Jag fick arbeta med uppgifter vilket gjorde att jag fick en bättre förståelse. Tiden kändes lite för kort. Känner förtroende för kursledarna och kursdeltagarna.

 VAD JAG LÄRDE?

 • Jag fick lite mer insikt om hur jag är som person och hur andra är runt omkring mig. Varför de reagerar som de gör. Lite vad som är viktigt vid förändringar.
 • Lärde mig om mig själv, varför beter jag mig som jag gör. Tona ner drivkrafter så de inte upplevs som påstridiga
 • Bekräftelse på vad härligt det är att träffa nya människor. Välja mina beteende, till vardags och i konflikt, det finns för- och nackdelar med detta som jag måste lära mig mer om /läsa in mig på, bra bilder/verktyg/tankekartor som jag kan använda för mig själv och andra.
 • Att ta en sak i taget och sluta tänka på allt som skall göras. Fick bekräftelse på mer om vem jag är och hur jag fungerar. Att jag lägger till många beteenden för att fungera.
 • Att se och reflektera över mig själv och kunna leda mig själv. Få förståelse för sig själv och andra.
 • Att man skall ta en sak i taget och inte lösa allt på en gång. Lösa saker innan det blir ett problem/konflikt med mitt MVS.
 • Mina styrkor/beteenden.  ”spegla mina kurskamrater”, hitta ”lånebeteenden”, ”vägar i mitt personliga ledarskap för utveckling”, vikten av instrument/verktyg.
 • ”Att leda sig själv”- passet var helt nytt. Övrigt har jag i olika varianter hört förut men det gjorde inget. Det ger nya tankar och kunskaper varje gång.

Utvärdering av kurstillfälle 2 BOLUM LEDARSKAP 2014

Samtalets kraft…

”Kommunikation” Håkan Anderssons specialområde! Nyckeln till framgång i alla relationer, inte minst i ledarrollen, är att ha förmågan att kommunicera dvs tala OCH lyssna. Hur når jag fram med mina budskap? Feedback, coaching, medarbetarsamtal och medlingssamtal! Att samtala med en människa i sorg/kris. Många olika praktiska övningar och exempel!

Vad hände?

 • Förmånligt att få lyssna och ställa frågor till Håkan.
 • Fått insikt i vad en konflikt kan betyda.
 • Massor med nya saker som vi skall få in som ledare.
 • Det gick för fort ibland.
 • Sett fram emot kurstillfälle 2 och förhoppningarna infriades.
 • Dagar med mycket att tänka på och friare diskussioner mellan oss kursdeltagare.
 • Öppnare denna gången på alla sätt.
 • Otroligt mycket och bra!
 • Vi träffades igen och det kändes bra!
 • Intensivt. Mycket nya kunskaper/reflektioner.
 • Gruppen börjar komma ihop.
 • ”Gemyt” i gruppprocessen. Vore spännande om vi kommer vidare…
 • Bra föreläsningar med diskussioner.
 • Intensiva dagar med mycket kunskapsinlärning.
 • Intensivt, men så lärande.
 • Bättre och bättre
 • Gött gäng! Bra spridning från olika verksamheter. Så berikande!
 • Vi fick lära oss om mänskliga, psykologiska reaktioner och beteenden.
 • Jag fick en ny syn på reaktioner och beteenden som jag sett på jobbet.
 • Tankeväckande om Eva och Alice… Förstår varför jag, och andra, gör som vi gör.

Vad jag kände!

 • Det var väldigt intressant och jag fick flera ”aha”-upplevelser.
 • Det här vill jag ta hem och prova.
 • Mycket positivt överraskad av denna omgång med bra föreläsningar om kommunikation och relationer som jag fått ta del av.
 • Känner mig mer trygg i min chefsroll i obekväma situationer redan nu!
 • Utveckling av mitt ledarskap.
 • Så tacksam att jag är här!
 • Reflekterar över den feedback jag fått. Jag har lite att jobba med med är samtidigt glad åt det som är positivt.
 • Känner mig lugn.
 • Känns skönt att dela erfarenheter och upplevelser och att det känns tryggt.
 • Kände att jag fick mycket nytt, mycket bra och fick nya tips, verktyg och metoder.
 • Kände när kursen är slut ”att nu ska jag verkligen prova allt nytt!”
 • Det väcktes många tankar.
 • Att få lyssna på Håkan känns som en ynnestJ
 • Det snurrar mycket i skallen och det är mycket som ska benas ut närmaste tiden.
 • Att det är mycket saker att tänka på.
 • Flera Aha-upplevelser.
 • Viss tillfredsställelse när man förstod…..
 • Intresse, motivation, roligt!
 • Mycket att ta in.

Vad jag lärde!

 • Mycket utvecklande
 • Lärde mig mycket om mig själv.
 • Fick verktyg för att lösa konflikter.
 • Att jag vill lära mig mer om detta med hur vi fungerar som människor.
 • Att det inte alltid är chefens ansvar, allt som sker på jobbet….
 • Tips och idéer
 • Metoder
 • Hur man kan tänka i olika situationer
 • Hur jag själv fungerat och reagerat i vissa situationer.
 • Hantera svåra samtal
 • Förutsättningar för det goda samtalet
 • Medarbetarsamtal, medlingssamtal
 • Gruppdynamik
 • Att jag måste lära mig att ge mig själv tid och hur jag skall göra det för att inte reagera med en reaktion…
 • Att prata mindre när jag lyssnar och låta talaren få tala och intressera mig för detta.
 • Nu ska jag städa i mitt ”uppdrag” och inte göra det där som bara hänger kvar.
 • Jag ska hålla koll efter ”barn-jaget”.
 • Kolla lite mer kring detta med härskarteknikerna.
 • ”Att jag har mycket bra kunskap/verktyg med mig framöver om jag befinner mig i en konfliktsituation”
 • Lär mig mycket av Håkans föreläsningar. Så levande och så realistiska svåra möten som han beskrev.
 • Att jag ibland har gjort helt fel när jag försökt uppmuntra.
 • Jag förstår varför det ”låser sig” ibland för mig och andra.
 • Hur man kan  lösa konflikter och att man inte ska kritisera utan istället önska.
 • Hur viktigt det är att kunna vara sig själv.

Tillfälle 3 ”Att leda andra”
och fokus på Försvarshögskolans ledarskapskoncept: UL – Utvecklande Ledarskap

Vad hände?
Vi fick tillbaka ULL-bedömningen
Vi fick feedback på bedömningen
Vi fick gå igenom ULL-bedömningen och lägga upp en handlingsplan för våra ”röda” områden
Vi har arbetat tillsammans i gruppen där vi jobbade med ULL-sammanställningarna
• Gruppsamtal, utvärdering och genomgång av ULL-bedömningen
• ULL-sammanställning
• Vi blev en ännu tajtare grupp och vi lärde känna varann ännu mer.
• Många olika saker men allt med mål och mening. Inget har känts onödigt eller utan innebörd.
• Gruppdynamiken blev ”tightare”
• Feedback, grupparbete och organisation
• Föreläsning ”Ledaren som föredöme” och ”Organisation”
• Kommunikationsövningen
• Varit med om coachsamtal och kommunikationsövning
• Organisationsuppbyggnad
• Upplevt vad som sker om inte alla får samma information
• ULL-resultatet blev känt
• ”Pusselbitarna” som jag lärt mig genom kursen börjar ta form.
• Har ett fantastiskt nätverk framöver som kan stötta mig i framtiden.

Vad jag kände?

• Tack alla ni, igen, för ett bra och inspirerande kurstillfälle.
• Glad över att träffa alla igen.
• Vad gäller ULL-bedömningen så var jag först fundersam, sen ett bra verktyg.
• En lugn och behaglig känsla inombords genom gruppens ”reflektioner”
• Trygghet och öppenhet
• En verklig behaglig och tillfredsställande känsla av att se sig själv utifrån.
• Stöd ifrån grupp och ledare.
• Mycket utvecklande och positivt.
• En gåva. Kändes lyxigt och väldigt tryggt.
• Dagarna har gått fort.
• Det har varit jobbigt för ”knoppen” men väldigt utvecklande.
• Väldigt fascinerande och intressant.
• Självinsikt
• Vad jag kan jobba på
• Stärkande i mitt ledarskap.
• Bra samtal runt ULL-sammanställningen gör att den är lättare att se på ett mer klarsynt sätt.
• Man blir trött –det är intensiva dagar
• Väldigt lärorikt att lyssna passivt när övriga diskuterade om mig
• Känslan av att våga vara ärlig mot andra men framförallt för mig själv.
• ULL ger mig redskap att utveckla mitt ledarskap men också som människa.
• Känner mig ”taggad” för nya chefsutmaningar.
• Bra stoff som sätter saker i ett/mitt sammanhang
• Så bra! Och kul!
• Jag har fått med mig en fråga som jag inte ställt mig förut: Var hämtar jag kraft?

Vad jag lärde?

• Att det är viktigt att alla får rätt information
• Vad jag ska jobba på i mitt ledarskap, svaga punkter
• Nya sätt att tänka om mig själv och hur jag är och uppfattas. Nya sätt att tänka kring mina medarbetare och deras reaktioner på olika saker.
• Mycket om mig själv, både bra och dåligt. Att utifrån det jobba med mig själv.
• Att bena ut vad jag behöver utveckla och ta tag i för att utvecklas i mitt ledarskap.
• Att reflektera är ett absolut måste, aldrig fuska med det.
• Det blev tydligt för mig att jag måste förändra mitt uppdrag och kommunicera det i organisationen.
• Lärde mig om Utvecklande Ledarskap, vad jag behöver jobba med.
• Organisationskulturer
• Jag ska vara mer observant på mig själv som förebild.
• Att det inte finns rätt/fel utan beteenden är mindre lämpliga i olika situationer.
• Håkan ger en sån energi att allt blir okomplicerat – bara jag är i harmoni och är mig själv närmast.
• Att det jag säger påverkar mitt beteende. Därför behöver jag säga mer av vad jag vill vara för att kunna bli sådan.
• Att man måste ge beröm till sina medarbetare.
• Viktigt att få en tidsplan på mitt hemarbete/utvecklingsplan.
• Se över organisationen om den funkar som jag vill.