Priser

Kurskostnad: 29 500 kr + moms

(Obligatorisk) Internatkostnad Flämslätts Stift- och Kursgård:
12 dagars mat, logi och konferens
12 100 kr + moms

Totalt: 41 600 kr + moms
Delfakturering:  10 400 kr + moms per betalningstillfälle

OBS! Ange vid anmälan ifall ni vill faktureras på hela beloppet eller dela upp betalningen på 4 tillfällen.