Bolum Ledarskap

Bolum Ledarskap tar fasta på komplexiten i att utöva ledarskap. Att utvecklas som ledare kräver engagemang och medvetenhet. En sådan process måste ges tid. Samtidigt är det som chef/ledare svårt att vara borta från arbetsplatsen i för långa perioder. Vår intention har varit att, med vår samlade erfarenhet, skapa den bästa, mest effektiva ledarskapsutbildningen på kortast tänkbara tid. Därför är Bolum Ledarskap förlagd till 4 utbildningstillfällen, två på hösten och två stycken på våren. Varje träff omfattas av tre dagar, med obligatoriskt internat. Detta för att även kunna nyttja kvällstiden till kurstid. Mellan varje träff får deltagarna fördjupa sig i sin egen ledarsituation och samt reflektera över organisationen de verkar i genom olika hemuppgifter.

Utbildningen kommer att variera mellan fängslande och intressanta föreläsningar till vedertagna konceptutbildningar. Deltagarna kommer att vara aktiva till störst delen av kurstiden genom övningar, uppgifter och feedbackuppdrag som leder till reflektioner, process och slutsatser.

Upplägget vänder sig till dej som verkar som chef – mellanchef – ledare – personalansvarig etc. och som har ett intresse för att utveckla dej som både människa och ledare.

Målsättningen är att deltagarna genom ökad självinsikt och kunskap tar ett personligt ansvar att kontinuerligt arbeta med sin ledarutveckling. En resurs att nyttja är det forum utbildningen har skapat vid årets slut. Med dessa förenade upplevelser ges förutsättningar för framtida kontakter och erfarenhetsutbyten genom kontinuerliga återträffar i detta nätverk.

Cirkel

Den första träffen

att leda sig själv…

”För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv”
Att få förståelse för sig själv är en förutsättning för att förstå andra. Bolum Ledarskap inleder med att deltagarna fokusera på sig själva. Konceptet SDI, Strenght Deployment Inventory används som verktyg vilket syftar till att ta reda på vad det är som motiverar oss, hur vi beter oss och hur vi uppfattas av andra. Vad bygger jag min värdegrund på, vad har jag i min ryggsäck, hur ser MIN sanning ut?

Den andra träffen

samtalets kraft…

”Kommunikation” Håkan Anderssons specialområde! Nyckeln till framgång i alla relationer, inte minst i ledarrollen, är att ha förmågan att kommunicera dvs tala OCH lyssna. Hur når jag fram med mina budskap? Feedback, coaching, svåra samtal! Att samtala med en människa i sorg/kris. Många olika praktiska övningar i detta viktiga tema som vi kallar Samtalets kraft.

Den tredje träffen

att leda andra…

”Vilka ledare får med sig fôlket”…
Nu fokuseras energin speciellt på Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolans ledarskapskoncept. En 360 graders feedback från en överordnad, en sidoordnad samt ett antal underordnade. Även fördjupning i olika ledarskapsteorier, men kraftsamlingen ligger på den egna ledarprofilen.
Genom jämförelsen mellan den egna uppfattningen, sammanställd feedback och konceptets vision, kan personliga utvecklingsplaner formas.
Vi uppmärksammar organisationen genom att studera dess form och verkan, samt hur detta påverkar ledarskapet och hur man kan använda organisationen för att utöva sitt ledarskap.

Den fjärde träffen

att leda i förändring…

”Varför har andra (vi) så svårt att förändra sig (oss)”…?
Vi jobbar med vårt inbyggda motstånd mot förändringar. Att leda och låta sig ledas!
Vad har hänt under tiden från första träffen? Hur har vi beaktat den personliga utvecklingsplanen från Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap?

Vilket utrymme finns det i organisationer för det informella livet? Det är en sak vad som föreskrivs och en annan vad som verkligen sker. Vilka eventuella filter finns mellan ledningen och produktionen? (Det Indirekta ledarskapet)

Under årets gång har de olika feedback övningarna stegrats i utmaning: Nu är vi framme vid examensprovet! En tuff och komplex feedbackövning där syftet är, som alltid, att utveckla relationen.

Med årets gemensamma upplevelser i deltagargruppen finns goda förutsättningar för framtida kontakter och erfarenhetsutbyten genom kontinuerliga återträffar.

Bakgrund till Bolum Ledarskap….

Två ledarskapslärare, fd kollegor på Räddningsverket, tar kontakt med Håkan Andersson på Bolum Horisont med ambitionen att tillsammans kunna skapa den bästa ledarskapsutbildning som är möjligt med ett begränsat antal utbildningsdagar.

hakanHåkan Andersson: Läkare och specialist i psykiatri. Han driver en egen mottagning i Skövde. Bodde förut i Bolum nära Hornborgarsjön, därav namnet på utbildningen. Håkan är en mycket uppskattad föreläsare och handledare i ledarskapsfrågor och livsfilosofi. I april -13 drabbades Håkan av en stroke som påverkade hans syncentrum. Detta har varken förändrat hans engagemang eller arbetslust. Även känd som Radiodoktor i P4 Skaraborg!

 

Hans-gosta

Hans-Gösta Bernhard: har en bakgrund som officer och därefter 25 år i Räddningsverket, där han i huvudsak arbetade med ledarskap, pedagogik och organisationsutveckling. Certifierad handledare i Strength Deployment Inventory och Utvecklande ledarskap. Numera egen företagare inom ledarskapsutbildning

 

 

kerstin

Kerstin Gustafsson: Certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap och Strength Deployment Inventory. Hon har jobbat 20 år som lärare/pedagog varav 8 år på Räddningsverkets skola i Skövde. Driver sedan 2010 Utbildarverkstan Skaraborg, ett företag med kompetensområden inom ledarskap, grupputveckling, jämställdhet samt fys och hälsa. Det är Utbildarverkstan som står som kursarrangör för Bolum Ledarskap!