Bolum Ledarskapsutbildning

LedningBolum Ledarskap tar sin utgångspunkt i komplexiteten i att vara ledare och fokuserar på det Utvecklande Ledarskapet.

Kursen vänder sig till dej som arbetar som chef – mellanchef – ledare – personalansvarig etc. och har ett intresse för att utveckla dej både som människa och ledare. Vi använder oss av pedagogik och utbildningsverktyg som vi, genom år av erfarenhet, vet är effektiva och utvecklande.

Totalt 12 dagars utbildning binder samman Håkan Anderssons kloka och inspirerande föreläsningar med vedertagna konceptutbildningar och teorier. Utvecklande Ledarskap, Indirekt Ledarskap (Försvarshögskolan), Strength Deployment Inventory är några exempel. Mellan samlingarna ges hemuppgifter kopplade till följande teman:

Temaområde:

  1. Att leda mej själv
  2. Kommunikation/Samtalets kraft
  3. Att leda andra
  4. Att leda i förändring

Läs mer ->